...

የሚሸጥ ቪላ ቤት

$ 43,000,000

ለሽያጭ የቀረበ ቪለ ቤት @መስቀል ፍላወር
*************
• ስፋት – 350 ካሬ
• ኮምፓውንድ ውስጥ የሚገኝ
• ለግንባታ አመቺ የሆነ
• ከዋና መንገድ በቅርብ ርቀት የሚገኝ
• አሁን ተከራይቶ ገቢ ያለው
• በቂ ፓርኪንግ
• ዋጋ – 43 ሚሊዮን ( ድርድር አለው)

Buy Now Pay Later
Price *
Interest Rate *
Period (months)
Down Payment
$
Monthly Payment -
Total Interest -
Total Payments -
ID: 10477
Published: October 1, 2022
Views: 359
251 * * * * * * * * *
Send a message
Add to favorites
Add to compare
Share on Facebook
Share on Twitter
Addis Ababa
Follow our social media

Useful links

Newest listings​

© 2023 Addis City-All rights reserved. Design & Developed by Ethio Advert
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.