...

የሚሸጥ መኖሪያ ቤት

$ 25,000,000

የሚሸጥ የመኖሪያ ቤት

@   09_11_01_37_71  ይደዉሉ

@  ሠፊር  አ/አ~~~~~~~ ወሰን ኮተቤ

 @  g+2

@  ስፋት~~~~~~~~~~~~250 ካሬ ሜትር

@  ሳሎን~~~~~~~~~~~~1

@  መኝታ~~~~~~~~~~~~7

@ ቫኞ ቤት~~~~~~~~~~~5

@ ክችን ካቭኔት~~~~~~~~2

@  ሰርቪስ~~~~~~~~~~~3

@  መኪና ማቆሚያ~~~~~~4

@   ዋጋ~~~~~~~25,000,000,ድርድር አለዉ

@  ለዋናው አስፋልት  ቅርብ

@  ለመኖሪያ ምቹ

@   ስለቤቱ  የበለጠ ለማወቅ

@   09~11~01~ 37~ 71

@ 0920 66 11 44  ይደዉሉ

Buy Now Pay Later
Price *
Interest Rate *
Period (months)
Down Payment
$
Monthly Payment -
Total Interest -
Total Payments -
ID: 10481
Published: October 1, 2022
Views: 318
251 * * * * * * * * *
Send a message
Add to favorites
Add to compare
Share on Facebook
Share on Twitter
Addis Ababa
Follow our social media

Useful links

Newest listings​

© 2023 Addis City-All rights reserved. Design & Developed by Ethio Advert
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.