...

ባለ 3 መኝታ ኮንዶሚኒየም

$ 0

#ቅንጡ #ባለ 3 መኝታ ኮንደሚኒየም
• የቤቱ ስፋት: 109 ካሬ
• ዋጋ:  – ከነ ሙሉ እቃው እና
           –  ከእቃው ውጪ በድርድር
• አድራሻ: የካ አባዶ
• ፎቅ: ሶስተኛ ላይ
       #የቤቱ_አሰራር:
• ቁም ሳጥን ካቢኔት የተገጠመለት
• መሬቱ ሙሉ ሴራሚክ
• ሁለት ሽንት ቤት ተደጎ የተሰራ
• በጣም ዘመናዊ ቤት
• ለገስት ሀውስ እቃ የተሟላለት
• በወር 50ሺ ብር የተከራየ
• ከነሙሉ እቃው ይሸጣል
• በባንክ ይሸጣል
• በካሽ ለሚገዛ ድርድር አለው
• ፎቶው ትክክለኛ የቤቱ ነው
• ቤቱን ለማየትና ተጨማሪ መረጃ
          በስልክ  ቁጥር
         #0946234244
  ይደውሉ 

Buy Now Pay Later
Price *
Interest Rate *
Period (months)
Down Payment
$
Monthly Payment -
Total Interest -
Total Payments -
ID: 10492
Published: October 1, 2022
Views: 299
251 * * * * * * * * *
Send a message
Add to favorites
Add to compare
Share on Facebook
Share on Twitter
Addis Ababa
Follow our social media

Useful links

Newest listings​

© 2023 Addis City-All rights reserved. Design & Developed by Ethio Advert
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.